nedjelja, 15. svibnja 2022.

Krivovjerje u Crkvi - Heresy in the Church - don Josip Mužić

Uvijek je tijekom povijesti bilo odstupanja od pravovjerja i to slabom vjerom, krivom vjerom i nevjerom. U suvremenim procesima brze uspostave novoga poganstva pogođeno je i kršćanstvo. Ruski patrijarh Kiril je opomenuo: „Danas se suočavamo s globalnom herezom u kojoj se klanja čovjeku, novim idolopoklonstvom koje uklanja Boga iz ljudskoga života… Ništa slično nije se nikad prije dogodilo na globalnoj razini.”[1]

Lažni proroci

Zakonik kanonskoga prava tumači: „Krivovjerjem se naziva uporno nijekanje, poslije krštenja, neke istine koja treba da se vjeruje božanskom i katoličkom vjerom ili uporno sumnjanje u nju...” (kan. 751). Hereza je, prema Jakovu apostolu, jedna „zemaljska, ljudska, đavolska” mudrost (Jk 3,15). A slično i apostol Pavao drži da je to „zloduhovski nauk” (1 Tim 4,1). Sveti Robert Bellarmino herezu drži za najteži zločin i  uspoređuje ju s kugom.[2] A ipak danas kao da smo prema ovoj strašnoj bolesti duše postali ravnodušni. Najbolnije je kada u vjeri zakazuju svećenici, a najpogubnije je kada oni svjesno šire hereze prikazujući ih kao ispravno učenje. Apostol Petar upozorava: „Bilo je u narodu i lažnih proroka, kao što će i među vama biti lažnih učitelja, onih koji će prokrijumčariti pogubna krivovjerja, zanijekati Gospodina koji ih otkupi, i navući na se brzu propast. I mnogi će se povesti za njihovim razvratnostima. Zbog njih će se kuditi put istine. U svojoj će vas lakomosti kupovati izmišljotinama. Njihova osuda već odavna nije dokona i propast im ne drijema.” (2 Pt 2,1-3).

Sam Isus ukazuje na ovu opasnost: „Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčjem odijelu, a iznutra su vuci grabežljivi. Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati. Bere li se s trnja grožđe ili s bodljike smokve? Tako svako dobro stablo rađa dobrim plodovima, a nevaljalo stablo rađa plodovima zlim. Ne može dobro stablo donijeti zlih plodova niti nevaljalo stablo dobrih plodova. Svako stablo koje ne rađa dobrim plodom siječe se i u oganj baca. Dakle: po plodovima ćete ih njihovim prepoznati.” (Mt 7,15-20). Oduvijek je bilo lažnih proroka i s njima su se sukobljavali već Jeremija, Amos i Ilija i ono što ih razotkriva jest jalovost i duhovna pustoš koju ostavljaju iza sebe. Koliko danas ima župa koje su materijalno dobro zbrinute, ali su im crkve i pastoralni centri ostali bez ljudi i zjape prazni? Prerušavanje u ovce čini ubojitijim njihovo djelovanje jer se u ime kršćanstva kompromitira isto i pretvara ga se u karikaturu što moguće obraćenike odvraća od Krista, a istinske vjernike tjera na otpad. Iza lažnih učenja nije moguće čuti glas Dobroga Pastira i vjernici se gube i lutaju.

Grešne strukture

Sada prvi put među klerom nemamo više samo pojedinačne slučajeve krivovjerja, nego su oni, makar na zapadu, postali brojni među samim biskupima i kardinalima. Shodno tome oni koji bi trebali čuvati, braniti i prenositi polog vjere udruženo ga dovode u pitanje, rovare protiv njega i sustavno ga ruše osnaženi autoritetom koji im daje sveti red i vlašću koja im je povjerena u Crkvi. Oni djeluju ne više kao „slobodni strijelci” nego kao ustrojeni „vučji čopor” koji svojom agresivnošću paralizira pravovjerni kler. Ovo zlo se toliko razvilo da sada imamo unutar Crkve prave „grešne strukture” koje rade na planskom širenju zabluda i propasti duša. Na njih je vjerojatno mislio Benedikt XVI. kada je za vrijeme mise inauguracije svojega pontifikata uputio poziv: „Molite za me da ne pobjegnem od straha pred vukovima.”[3] Oni su se sada toliko osilili da otvoreno zajednički nastupaju i traže promjenu kršćanskih učenja i samoga Katekizma. Zoran primjer toga je Sinodalni put u Njemačkoj organiziran od njemačkih biskupa koji je usvojio poziv na promjenu crkvenoga nauka (o homoseksualnosti) i prakse (ređenje žena, blagoslov istospolnih zajednica). Kardinal Jean-Claude Hollerich, predsjednik Komisije biskupskih konferencija Europske zajednice (COMECE), sa svoje strane podržao je promjenu crkvenoga učenja o homoseksualnim činima.[4] Nositelji su ovih prijedloga, ističe kardinal Müller, „posvjetovnjačene osobe” koje „žele zadržati katoličko ime kako bi ostali u instituciji i uzimali novac, ali ne prihvaćaju učenje riječi Božje”.[5] „Oni relativiziraju katoličku vjeru, ali zadržavaju svoje titule: kardinali, biskupi, profesori teologije – ali u biti ne vjeruju u ono što Crkva kaže.”[6] Ti ljudi su „materijalisti” čija se vjerovanja ne zasnivaju na Objavi nego na pseudo-znanostima.[7] I nitko do sada nije pokrenuo pitanje ostavke, suspenzije ili bilo koje druge kazne prema ovim crkvenim velikodostojnicima. Kad gledamo kako se u crkvama odlučno provode antikovid mjere u zaštitu tjelesnoga zdravlja, očito je da nema dovoljno volje za zaštitu zdravlja duše što bi trebalo biti neusporedivo važnije.

Izokretanje

Krivovjerje je teški grijeh kojim se „upada u izopćenje unaprijed izrečeno”, a za klerike se uz to predviđaju i druge kazne pa i „otpust iz kleričkog staleža” (kan. 1364 § 1). Njih Pavao proklinje: „Ali kad bismo vam mi, ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao neko evanđelje mimo onoga koje vam mi navijestismo, neka je proklet! Što smo već rekli, to sad i ponavljam: navješćuje li vam tko neko evanđelje mimo onoga koje primiste, neka je proklet.” (Gal 1,8-9).

Mi smo pak dospjeli u apsurdnu situaciju da se tolerira i prihvaća svakojake hereze u Crkvi, a njihove nositelje se smatra naprednima i otvorenima za dijalog. Istodobno se pravovjerje drži zastarjelo pa čak i nepoželjno, a svećenici koji ga promiču krutima i nazadnima. Ovaj proces izokretanja ima zdušnu potporu svjetovnih uglednika i moćnika kao i njihovih medija. Iza njega u konačnici stoji sam đavao, neprijatelj čovjeka, otac laži i ubojica ljudi od početka (Iv 8,44) jer kada bi na kraju zabluda postala istinom, a zlo postalo dobro, on bi odnio potpunu pobjedu, ali to se prema Gospodinovim riječima neće nikada dogoditi (Mt 16,18). Tako se sada sve više na razne načine odbija i tjera iz Crkve ne više vukove nego ovce. Štoviše, kardinal Müller ukazuje na novu situaciju da se vjerni katolici danas moraju nositi s progonom, stradanjem i „psihološkim terorom” u nekim donedavno kršćanskim zemljama i to unutar same Crkve od strane njezinih posvjetovnjačenih članova.[8] Zna se čak dogoditi da neki svećenici bivaju kažnjeni od svojih biskupa zbog zalaganja za pravovjerje.

Obnova

Nakon skandala s pedofilijom imali smo priliku naučiti se štititi od nemoralnih klerika. Sada je pak najpotrebnije naučiti se braniti od onih svećenika koji su upali u herezu. Prije svega važno je ne pomišljati na napuštanje Crkve jer izvan nje nema spasenja. Krivovjerci su njezini mrtvi udovi koji su se sami iz nje isključili iako i dalje zadržavaju utjecajne službe u njoj. Vjernici koji su u milosti su pak živi udovi Crkve po kojima se ona treba obnoviti.

U slučaju heretika nije dovoljno ne nasljedovati ih u onome što loše čine (Mt 12,2-3), nego treba odbaciti i njihov pogrešni nauk. On se razotkriva kao takav kad se ne slaže s biblijskim naukom ili Predajom. Sami „lažni proroci” su pak prepoznatljivi po lošim plodovima njihova djelovanja. Na koncu Krist nam ukazuje i da se trebamo čuvati od njih osobno (Mt 7,15) što uključuje ne samo njihovo raskrinkavanje već i poduzimanje konkretnih mjera prema njima. U prvom redu to znači odvojiti se od njih koliko je moguće. Heretik je „antikrist” koji se odvaja od kršćanske zajednice (1 Iv 2,18-19). Sveti Pavao daje jasne upute kako se prema njemu postaviti: „S krivovjercem nakon prvoga i drugog upozorenja prekini znajući da je izopačen i da griješi: on sam sebe osuđuje.” (Tt 3,10-11). Slično naučava i apostol Ivan: „Tko god pretjera i ne ostane u nauku Kristovu, nema Boga. Tko ostaje u nauku, ima i Oca i Sina. Ako tko dolazi k vama i ne donosi tog nauka, ne primajte ga u kuću i ne pozdravljajte ga. Jer tko ga pozdravlja, sudjeluje u njegovim zlim djelima.” (2 Iv 9-11). Materijalna provedba ovoga posebno kada su pravovjerni u manjini, kao sada u Njemačkoj, silom prilika će često biti skrovita i djelomična. Raskidanju zajedništva treba pridodati i bojkot pogrešnih učenja, molitvu za obraćenje zabludjelih i uskraćivanje materijalne potpore istima. Istodobno vjernici kojima je stalo do Krista trebaju se pomagati međusobno, naravno i nadnaravno, i podupirati, na razne načine, pravovjerne svećenike.

Krist je poslao svoje učenike da idu u svijet „kao ovce među vukove”, a sada to vrijedi i unutar Crkve. No uvijek ostaje na snazi da katolici ostanu ono što jesu i da se ne koriste neprijateljskim sredstvima borbe. Benedikt XVI. zato poručuje: „Sveti Ivan Zlatousti, u jednoj od svojih homilija, komentira: 'Sve dok budemo janjci, pobjeđivat ćemo i, čak i ako nas okruže brojni vukovi, uspjet ćemo ih savladati. Ali ako postanemo vukovi, bit ćemo poraženi, jer ćemo biti lišeni pastirove pomoći.' Kršćani ne smiju nikada podleći napasti da postanu vukovi usred čopora vukova; Kristovo se kraljevstvo mira ne širi s moći, snagom i nasiljem, već sebedarjem, ljubavlju koja ide do kraja, također ljubavlju prema neprijateljima. Isus ne pobjeđuje svijet snagom oružja, već snagom križa, koji je pravo jamstvo pobjede. A to ima za posljedicu za onoga koji želi biti Gospodinov učenik, njegov poslenik, da mora biti spreman također na muku i mučeništvo, izgubiti vlastiti život za njega, da bi u svijetu pobijedili dobro, ljubav, mir.”[9] U mnogim zapadnim zemljama krivovjerje je već toliko metastaziralo da se ljudski skoro pa ne vidi izlaz. No nikad nije kasno za djelovanje i ako mi napravimo ono što je nama moguće, odvažno i do kraja, Bog će okrenuti sve na dobro i dati potrebna rješenja jer njemu ništa nije nemoguće.

Piše: don Josip Mužić - Svjetlo riječi, 11.05.2022.


[1]Mark Hodges, „Orthodox Patriarch: Church must combat unprecedented ‘global heresy’ that claims a right to sin”, Life Site News, 23. ožujka 2016., na: https://www.lifesitenews.com/news/orthodox-patriarch-church-must-combat-unprecedented-global-heresy-that-clai/?utm_content=buffer6209f&utm_medium=social&utm_source=restoringculture%2Bfacebook&utm_campaign=buffer, (14. veljače 2022.)

[2] Franco Motta, Bellarmino. Una teologia politica della Controriforma, Morcelliana, Brescia, 2005., 165.

[4]„Head of European bishops’ commission says Church teaching on homosexuality is ‘false’, demands change”,

Life Site News,  4. veljače 2022., na: https://www.lifesitenews.com/news/head-of-european-bishops-commission-calls-for-a-change-in-church-teaching-on-homosexuality/?utm_source=featured&utm_campaign=catholic, (14. veljače 2022.).

[5]Edward Pentin, „Cardinal Müller: For Faithful Catholics, It’s a ‘Time of Tribulation and Psychological Terror’”, National Catholic Register, 11. veljače 2022., na: https://www.ncregister.com/interview/cardinal-mueller-for-faithful-catholics-it-s-a-time-of-tribulation-and-psychological-terror, (14. veljače 2022.).

[6]Ibidem.

[7]Ibidem.

[8]Ibidem.

[9] Benedikt XVI., Kateheza na općoj audijenciji, Rim, 26. listopada 2011., na: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/hr/audiences/2011/documents/hf_ben-xvi_aud_20111026.html, (14. veljače 2022.).

Članak možete pronaći i na youtube kanalu: Vjerni Bogu

utorak, 10. svibnja 2022.

GOSPA I HRVATI - Solin - don Josip Mužić

GOSPINA KUĆA - Od Trsata do Loreta (Our Lady's house - from Trsat to Lor...

Roženica - Progonjena ukazanja nakon 2.svj.rata - don Josip Mužić, Sjaj...

Bošnjaci - Hrvatska Fatima (2.dio) - Don Josip Mužić - Sjaj istine

Bošnjaci - Hrvatska Fatima (1.dio) - don Josip Mužić - Sjaj istine

Marija naša nada - don Josip Mužić - Sjaj istine

Nadnaravne Gospine milosti - don Josip Mužić - Sjaj istine

Vojevanje s Gospom - Sjaj istine - don Josip Mužić

utorak, 29. ožujka 2022.

Prvi Hrvatski znanstveni simpozij O UDARU COVID MJERA NA HRVATSKI NAROD I DJECU

 


Iako je bio najavljen da će se održati 26. ožujka 2022. godine u Splitu s početkom u 18 sati, mjesto održavanja simpozija je promijenjeno u zadnji čas, te se isti održao u kino dvorani u Kaštel Sućurcu.

Na simpoziju su govorili prof.dr.sc. don Jozo Mužić, sr.sc. Antun Marović, dr.med.specijalist neurolog, Marija Divić, dr.med.specijalist ginekologije i porodništva, Damir Biloglav, dr. med, prof.dr.sc. Josip JurčevićDeniza Marasović, prof. logopedije, Lidija Gajski, dr. med. specijalist interne medicine, dr.sc. Danijel Grgičin, prof.dr.sc. Zoran Grgantov, prof.dr.sc. Stipe KutlešaSlobodan Varezić, dr.med.biochem., dr.sc. Srećko Sladoljev, dipl.ing.biologije, Andrija Klarić, dipl.oec. – instruktor fitnessa i body buildinga, prim. Josipa Rodić, dr. med.specijalist obiteljske medicine, akupunkturistica, Ljubica Vugrić, prof. – predsjednica sindikata „Prosvjetitelj“ i Ivana Kolić, dipl.iur. – odvjetnica.

Kako je bilo, pogledajte u videu.

(Izvor: provjeri.hr )
Na kraju prvog sata predavanja (1.04 - 1.08.20) :

Don Jozo Mužić, 30 godina svećenik, i profesor na fakultetu, zauzeo sam stav da se ne pojavljujem u javnosti jer mi je dosta znanstveni rad i dušebrižništvo, da se bavim ljudima i njihovim problemima, i onda je došla ova tzv. "pandemija" i jednostavno sve postalo drugačije i osjećao sam se dužan da istupim. Zašto? U ovakvim situacijama se postavlja pitanje: Zašto svećenik ulazi u ovakva područja (i ja sam alergičan kad se svećenik bespotrebno pojavljuje sa političarima i to mi ide na živce. Nisam se nikad u javnosti pojavljivao s njima) Postavlja se pitanje: Zašto? 

Zato jer sam se osjetio ugrožen i kao osoba i kao vjernik.  Kao vjernik, prije svega, kad je došlo zatvaranje crkava, odjedanput je stožer onaj koji diktira liturgiju, koji odlučuje kad će se služiti bogoslužje, kako će se služit, pa su izbacili blagoslovljenu vodu, pa izbacili davanje znaka mira,  pa tražili razmak u crkvama i onda zatvaranje crkava. U 2000 godina crkve nikad nisu bile zatvorene; sad imamo jedan presedan.

Također vidimo da u nekim zemljama, kao Irska, da su crkve bile zatvorene godinu dana i kad su povukli crtu i vidili koliko ljudi nastavlja i dalje dol na misu vidje su da ih je pola manje, znači 50 % se smanjio broj. Prema tome, to mene ugrožava kao vjernika i kao svećenika, u temeljnim pravima i slobodama,

 a s druge strane ugrožava me i kao čovjeka jer Bog mi je dao razum i traži od mene da ga koristim.

Zapovijed kaže: Ljubi Boga svoga svim silama svojim,  svim silama svojim i onda nabraja izričito i  razumom svojim - Prema tome, kad se traži od mene da slušam nešto što je protiv razuma, onda se od mene traži da činim grijeh, i ja to po svojoj savjesti ne mogu učinit.

Ja kao čovjek kao i kao vjernik ja se mogu klanjat samo Bogu, i nikome drugome na ovoj kugli zemaljskoj.

Gledajući iz tog kuta, kad je ugrožena temeljna vjerska sloboda, pravo na bogoslužje, kad je ugrožen naravni razum, kad je ugroženo dostojanstvo čovjeka, onda nemaš izbora nego se moraš pojavit posebno kad vidiš da se ne pojavljuju drugi koji su bili možda pozvaniji da se pojave.

Na žalost, više nam je svima dosadila ova tema korone, meni osobno je, jer bi se bolio bavit i drugim temama, ima toliko ljepših tema,  ali pošto pobornici toga ne odustaju od ovoga i najavljuju i planiraju daljnja događanja i to će trajati još godinu dvije ako ne i duže, onda jednostavno čovjek je prisiljen da ostane u ovoj priči. I zbog toga - iskustvo koje smo imali do sad, mislim da nam treba poslužit  da se bolje organiziramo za ono što nas čeka, posebno na jesen. Hvala. 

ponedjeljak, 21. ožujka 2022.

Prvi hrvatski simpozij - Zdravstveno, znanstveni, moralni, etički i obrazovni UDAR COVID MJERA NA HRVATSKI NAROD I DJECU

 Prvi put u Hrvatskoj održati će se simpozij uvaženih i cijenjenih hrvatskih intelektualaca, znanstvenika, profesora, liječnika i aktivista koji će se argumentirano, otvoreno i kritički osvrnuti na istine i laži u vezi Covid 19 krize i posljedica koje iz nje proizlaze na hrvatski narod, a posebno na djecu.


Split je ponosan domaćin ovog simpozija koji će se održati u subotu 26.03.2022. u 18.00 sati. 

Ukoliko imate dvojbe, nejasnoće ili sumnje - ovo je prava prilika da saznate sve o najnovijim znanstvenim istraživanjima, zdravstvenim, obrazovnim, moralnim, etičkim i pravnim posljedicama dosadašnjih mjera, kao i brojne druge relevantne i necenzurirane informacije. 


Svi prisutni imati će priliku postaviti pitanja sudionicima simpozija, a jedan od ciljeva simpozija je i da se zajednički postave temelji za buduće djelovanje i postupanje ljudi, kako bismo na taj način  osigurali zdravu i normalnu budućnost sebi i svojoj djeci.

Svi ste dobrodošli!
#slobodnizajedno

četvrtak, 17. ožujka 2022.

Korizmena duhovna obnova - Frankfurt - Don Josip Mužić

KRIŽNI PUT - Frankfurt - Duhovna obnova - Don Josip Mužić


ULAZNA MOLITVA

Milosrdni Gospodine, Učitelju moj, želim vjerno ići za Tobom, želim Te slijediti u svom životu na sve savršeniji način, zato Te molim, da mi kroz razmatranje Tvoje muke udijeliš milosti boljeg razumijevanja otajstva duhovnoga života.

Marijo, Majko milosrđa, uvijek vjerna Kristu, vodi me stopama pregorke muke svoga Sina i izmoli mi potrebne milosti za plodno provođenje ovoga križnog puta.

1. križna postaja - ISUSA OSUĐUJU NA SMRT 

Klanjamo Ti se Kriste i blagoslivljamo Tebe. Jer si svojim svetim križem svijet otkupio.

Navikli smo se na smrti oko nas iz raznih razloga a opet se na to oglušujemo i pravimo se d se to nas ne tiče. Smrt je jedina neizbježna stvarnost koja nikog neće mimoići. U Isusovu slučaju to je bila osuda nedužna čovjeka. Mi imamo danas takve osude osobito za nerođenu djecu. Neka nam Isusov primjer bude pokazatelj da se borimo za život svakoga, da  sud prepustimo Bogu, a da se protiv zla borimo svim svojim silama. 

Milosrdni Isuse, pomozi mi da naučim prihvatiti svaku ljudsku osudu i ne dopusti da ikada osuđujem Tebe u mojim bližnjima. 

Smiluj se nama Gospodine! Smiluj se nama!

utorak, 15. veljače 2022.

Cjepivo da ili ne? - Na slovenskoj katoličkoj TV EXODUS - 13.2.

 


O posljedicama uzimanja moralno okaljanih cjepiva

Posljedice su ogromne. Organi od kojih se rade stanične linije moraju biti pobačene bebe od zdravih roditelja, zdrava djeca i ne radi se o samo dva pobačaja kako se pokušalo predstavljat. Te stanične linije nisu besmrtne. (…)

Ne može se reći da je to nešto što je bilo nekad davno, to se događa i događat će se, na žalost i dalje.

Umirili su hinduiste da nisu koristili kravlje stanice, umirili su muslimane da nisu koristili svinjske stanice, ali nisu držali do kršćana jer su smatrali da će se kršćani neće borit za živote nerođenih. I vegane se više poštuje kod izrade cjepiva.

Ako ne dignemo svoj glas postajemo sukrivci onog što se događa.

O ulozi Crkve u svemu ovome

Ako Crkva želi bit vjerna Kristu važno je da zadrži neovisnost i ne podlegne manipulacijama globalnim i nacionalnim koji je žele  učiniti produženom rukom stožera, da blagoslivlja mjere stožera. Mi smo dužni slušati Boga, a svjetovnim zakonima se podlagati samo ukoliko su u skladu s Božjim zakonom. U pitanjima koja su zdravstvene naravi važno je da Crkva, ako ne govori, onda barem ostane suzdržana.

O stvaranju jedne vlade i jedne religije

Crkva mora imati i svoju proročku dimenziju, da bude glas proročki u svijetu. Ako mi ugušimo tu proročku dimenziju, ne samo da ćemo izgubiti slobodu na planu zdravlja nego i na planu vjere. To se vidi na naznakama – zaključavanje Crkve.

Svjetovne vlasti će htjeti odlučivati kakva treba biti vjera. Želi se stvoriti jedna sinkretistička religija: nema jednog Spasitelja, Isus  jedan od bogova ovog svijeta. 

Crkva ne smije pristati na takvu globalizaciju. Bit će u manjini i bit će progonjena… Ne možemo izdati ono što je bitno. Ako se mi odrečemo Njega i On će se odreći nas.

Gospa Lurdska & Vepric & Sv. misa za hodočasnike u Lurd, bolesnike i prijatelje

 13.2.2022. 

(foto: Borko G., Vepric, 13.2.2022.)


ponedjeljak, 17. siječnja 2022.

CJEPIVO – DA ILI NE? - O. Nikola Leopold Noso, dr. med., Rijeka, 7.1.2022.

    CJEPIVO – DA ILI NE?

Moralno rasuđivanje u vrijeme korone

  


SADRŽAJ

 

UVOD

 I. CIJEPITI SE ILI NE CIJEPITI? – to je pitanje!

            Otvorilo se mnoštvo tema

 II. GDJE JE PROBLEM S CJEPIVIMA ILI CIJEPLJENJEM PROTIV BOLESTI COVID-19?

            Problem je slojevit te obuhvaća ove dimenzije:

            Gdje je bit problema?

            Instrumentalizacija cjepiva protiv bolesti Covid-19 u nemoralne svrhe!

 III. KAKO DONIJETI ISPRAVNU ODLUKU O CIJEPLJENJU PROTIV COVIDA-19? KORACI K ODGOVORNOJ ODLUCI

 1. KATOLIČKA VJERA – GLAS SAVJESTI. IZJAVE U NEKIM CRKVENIM DOKUMENTIMA KOJE TREBA OZBILJNO PREISPITATI

            1. «Bilješka o moralnosti korištenja nekih cjepiva protiv Covida-19»

            2. «Bilješka o pitanju cijepljenja u Italiji»

            a. Vremenska udaljenost i moralna okaljanost zbog materijalne suradnje u zlu

            b. Suradnja u zlu (materijalna) nije moralno relevantna?

Zaključno: katolička vjera – moral – glas savjesti

2. RAZUM – BIOMEDICINSKE ZNANOSTI I ZDRAVSTVENA STRUKA

Razum u «pandemijskom» vremenu

Znakovi (ne)vjerodostojnosti biomedicinskih znanosti i zdravstva

Čitanje znakova

Znakovi  u biomedicinskim znanostima i u zdravstvu koji pozivaju na oprez!

Zaključak o vjerodostojnosti biomedicinskih znanosti i zdravstvenog sustava

 

            «STATUS PRAESENS» BIOMEDICINSKA ZNANOST – CJEPIVA PROTIV         COVID-19. KLINIČKA IMUNOLOGIJA  I RANO LIJEČENJE

                       PRIMJER KAMO VODI SLIJEPA VJERA, BEZ PROVJERE, U ZNANOST I          ZNANSTVENE AUTORITETE

 

3. VOLJA – SLOBODA IZBORA – ODLUKA

Dar slobodne volje

Odluka o cjepljenju treba biti osobna

Prisila na cijepljenje i predstavnici vlasti

 ZAKLJUČAK

 

UVOD

 Nedavno je na svjetlo dana izašla knjiga CJEPIVO – DA ILI NE? Moralno rasuđivanje u vrijeme korone, prof. dr. sci. don Josipa Mužića. Autor u knjizi na stručan i razumljiv način povezuje razum i vjeru u analizi pandemije bolesti Covid-19, i čitave situacije oko nje, s posebnim naglaskom na moralnu problematiku okaljanosti namjernim pobačajima nekih cjepiva protiv istoimene bolesti, kao i na utjecaj same pandemije i pandemijskih mjera na dostojanstvo ljudske osobe i njezinu slobodu, kao i na društvo u cjelini, te život i poslanje Crkve i kršćana u suvremenom svijetu.

Autor knjige naglašava da svaka osoba za sebe treba odlučiti za ili protiv cijepljenja, odnosno donijeti ispravnu odluku pred Bogom, po svojoj savjesti, a da bi to mogla mora primiti svu potrebnu pomoć, kako bi njezino moralno rasuđivanje bilo u skladu s istinom i ljubavi. Ova knjiga želi, bez nametanja, jasno i argumentirano mnogim izvorima, kako crkvenog učiteljstva tako i znanstvene i stručne literature, pomoći svakome čovjeku da po svojem moralnom rasuđivanju, koje je lišeno varljivog subjektivizma i relativizma, dođe do ispravne i oslobađajuće odluke.

Autor je također duboko svjestan dubljih implikacija čitave pandemijske problematike koja je instrumentalizirana u svrhu nametanja jedne totalitarne paradigme, jednoumlja i diktature, koja je globalna, zahvaćajući čitav svijet, i pogađajući svakog čovjeka u njegovoj temeljnoj ljudskosti i dostojanstvu djeteta Božjega. Zato knjiga želi biti doprinos osvješćivanju tog cjelokupnog stanja, koje je već odavna izašlo iz okvira medicine i javnoga zdravstva.

 

U ovom prikazu i osvrtu na knjigu dajem svoj doprinos u njezinom predstavljanju, izdvajajući one teme i probleme, koje su sržne za razumijevanje navedene problematike, a ujedno i okosnica za donošenje odgovorne odluke, pred Bogom i ljudima, cijepiti se ili ne cijepiti se, a povrh svega – ostati slobodnim čovjekom, u milosti Božjoj.

  

I. CIJEPITI SE ILI NE CIJEPITI? – to je pitanje!

ponedjeljak, 10. siječnja 2022.

CIJEPIVO DA ILI NE? Prof. dr. sc. Don Josip Mužić i predavači – U VUKOVARU I VINKOVCIMA (5.1. i 6.1. 2022.)

 Nakon Zadra, Zagreba, Šibenika i Splita ovih dana predavanja na temu: "Cjepivo da ili ne?" bila su u VUKOVARU I VINKOVCIMA (5.1. i 6.1.), a potom i u Rijeci (7.1.) - o čemu će biti govora u drugom članku.

Ovi skupovi nisu samo predstavljanje knjige (gornjeg naslova) nego također prilika da progovore javno oni koji imaju drugačiji stav od onog koji se uporno promiče na svim glavnim medijima. Među predavačima su profesori, znanstvenici, liječnici, redovnici, svećenici i laici.

To je također način borbe za slobodu i za ljudska prava, kao što je istaknuo don Josip, jer ako se sada ne pokrenemo pitanje je hoćemo li se i što će se uopće moći napraviti kasnije, jer kako vidimo granice se polako ali sigurno pomiču prema djeci i prema obavezi cijepljenja.

VUKOVAR, 5.1.2022.

Snimka zaslona (4611)

U Vukovaru je riječ imala najprije prim. dr. Neda Aberle, pedijatrica i rukovoditeljica službe za zaštitu zdravlja djece i mladeži.

Njen govor je utemeljen na znanstvenim studijama objavljenim u najelitnijim znanstvenim časopisima, a neki od njihovih zaključaka koje je navela jesu i sljedeći:

  • Cjepivo ne smanjuje smrtnost
  • 121 553 psihijatrijskih slučaja prijavljeno nakon cijepljenja
  • Smrtnost muške djece porasla za 54 % nakon cijepljenja,
  • Ozbiljno upozorenje: Cjepivo za COVID povećava rizik za infarkt
  • Povećana učestalost miokarditisa kod adolescenata (U ispitivanju 42 milijuna cijepljenih ljudi od 12 do 40 ljudi) To također objašnjava veliku smrtnost sportaša: 169 sportaša je u ovo vrijeme umrlo od miokarditisa što je jako velik broj.
  • Nema razlike u širenju infekcije kod cijepljenih i necijepljenih. (The Lancet) …
  • Istraživanje na umrlima od Covida pokazuje kako cijepljenje blokira interferone (…) te onda brzo umiru (…)

nedjelja, 26. prosinca 2021.

Smrt pravednika & Nada u život vječni (In memoriam: Prof. dr. Ivan Zelić)

 


Umro je naš dragi prof. dr. Ivan Zelić. On živi s nama i dalje, makar na drugačiji način, jer smo jedna Crkva, oni vjerni koji odlaze i oni koji ostaju.
Ovdje su riječi don Jozine riječi sa pogreba.  

„Što reći u ovakvim trenucima – kad se čovjek oprašta od bliske osobe?“ – upitao se i don Josip, čije poznanstvo i prijateljstvo s Ivanom seže u Ivanove mlade dane, te nastavio:

Kako vidimo Ovakve smrti nas ispunjaju mirom i ovakvi rastanci nas ispunjaju  nadom u skori susret i ponovno zajedništvo života.

Zašto? Jer to nije obični rastanak i obična smrt. Tu jednostavno imamo predokus vječnosti jer kad umre pravednik ostavi iza sebe jedan mir i to je ono što smo mogli vidje u Ivanovu životu da je njegov život bio drugačiji, nije se uklapao u main-stream, rečeno današnjim rječnikom, nije se uklapao u vladajuću glavnu struju, bio je uvijek u manjini, na margini i prezren od onih koji su na vlasti, jer on je za njih bio nitko i ništa.

I bez obzira koje to vlasti bile, prošle ili sadašnje,   – nije se promijenio odnos moćnika prema pravednicima. No, Ivan je ostajao i bio dosljedan i bio je svima nama oslonac i uzor, kako biti nepopustljiv u onom što je istina, kako biti jak u ljubavi prema Bogu, 

ponedjeljak, 20. prosinca 2021.

Slavimo Boga u zgodno i nezgodno vrijeme! (Propovijed na Okitu - 18.12.2021.)


Prije 2000 godina vijest o Isusovu rođenju prošla je nezapaženo. Nije bila vijest da je začet Bog. Što bi zanimalo medije onog vremena? Zanimalo ih je kakva je društvena, politička situacija, koliko imaju vojnika, koliko imaju četa, koliko je moćan Herod, koliko sinedrij, veliki svećenik. U tim odnosima moći ispalo bi da Bog nema nikakve šanse: „Što On može promijenit da postane čovjek? Moć je već podijeljena, nema šanse da se išta promijeni“.

Gospa se oko toga ne zamara. Ona zna da nosi Boga i da je nitko i ništa ne može rastaviti od Boga. Ide neopterećena kod rodice Elizabete, ne samo da ima Boga, ona ispunja one ljudske obaveze i ne zamara se što će biti što neće biti. A to je program i cijelog našeg života. Ne moramo se zamarat o tome što govore mediji, što svjetska zdravstvena organizacija, što razne institucije moćnika. Jer što to znači u Božjim očima? Ništa, osim da li sam povezan s Bogom i jesam li spreman to zadržati po cijenu bilo čega?
...