Don Josip MužićJosip Mužić (josip.muzic@kbf.unist.hr), sin Ivana, rođen je 28.IV.1961. U Splitu gdje je završio osnovnu školu. U Rimu završava gimnaziju i upisuje se na sveučilište La Sapienza gdje na fakultetu filozofije diplomira s najvišom ocjenama.

Na papinskom sveučilištu Lateranum postiže bakalaureat iz teologije, a na Atenaeu Antonianum postiže doktorat iz filozofije (summa cum laude). Specijalizaciju iz teologije pohađao je u Španjolskoj na Navarskom sveučilištu gdje je nakon magisterija obranio i doktorat iz duhovnog bogoslovlja koncem 1993., također summa cum laude.  

Od 1995. Stalno je zaposlen i predaje na KBF-u Sveučilišta u Splitu razne kolegije, a isto tako i na drugim fakultetima. U zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja filozofije izabran je 2020. Godine. pročelnikom katedre filozofije KBF-u Sveučilišta u Splitu biran je više puta. Na istom je fakultetu i član raznih povjerenstava, voditelj poslijediplomskog studija i član uredništva časopisa Crkva u svijetu i Služba Božja.  

Zaređen je za svećenika 1992. godine u Rimu od Svetog oca Ivana Pavla II. Već kao laik bio je aktivni sudionik u životu Crkve u Hrvata. Sudjelovao je na Splitskoj sinodi (1986.-87.), a kao izaslanik Biskupske konferencije na raznim međunarodnim skupovima. Od 1996. Bio je član vijeća za laike, pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji a od 1998. Do 2001. Predsjednik Nadbiskupskoga vijeća za mlade u Splitu. Pastoralno djeluje kao upravitelj crkve sv. Filipa Nerija i dušobrižnik. Od svećeničkog ređenja redovito u više navrata godišnje drži duhovne vježbe u zemlji i inozemstvu. Zadnjih deset godina ima mjesečnu emisiju Sjaj istine na Radio Mariji, duhovni je asistent pri bolesničkim hodočašćima u Lurd

Organizirao je i vodio više pokorničkih hodočašća pješke, i to: Solin-Rama; Solin-Marija Bistrica; Split-Rim; Split-Kotor. Od 2003. Barem jednom godišnje vodi Obiteljske susrete za bračne parove i djecu.  

Autor je sljedećih objavljenih djela; Filozofska metodologija (2007.), Ugađanje duše-Priručnik za ispitivanje savjesti (2011.), Rat protiv čovjeka (2015.), Ilija gromovnik (2017.), i Božićno čudo na Okitu (2018.). Priredio je nekoliko knjiga i objavljivao članke, studije i prijevode u raznim domaćim i stranim revijama. Sudjelovao je na brojnim međunarodnim simpozijima, pod njegovim mentorstvom je obranjeno biše desetaka diplomskih ili završnih radova. Od 2007. Do 2011. Vodio je znanstveni projekt Etika i pluralizam, a od 2007. Bio je suradnikom na znanstvenom projektu Metafizičko utemeljenje ljudske osobe. Član je Matice Hrvatske, Hrvatskog filozofskog društva te Hrvatskoga bioetičkog društva. Dobio je više priznanja za humanitarno djelovanje. Uvršten je u prestižno izdanje američkog biografskog instituta (ABI) Five Hundred Leaders of Influence (1996.) i dobitnik je međunarodnog priznanja Twentieth Century Achivement Award (1995.).  

(Preuzeto iz najnovije knjige don Josipa Mužića – Gospa i Hrvati)